Алпинизмът е най-старият и приключенски вид катерене, но също така и най-опасният.

За едно успешно изкачване и слизане са от значение множество умения, които трябва да притежава един катерач. В това число са уменията за катерене върху скала, сняг и лед, но също са необходими познания за преценка на опасността (лавина, каменопад, мълнии). Един алпинист трябва да умее да се грижи за своите приятели/партньори в начинанието, да може да готви, да има представа от медицина и множество други качества.

Българските планини предлагат широк спектър на трудности, като изкачването може да е истинско удоволствие при благоприятна прогноза, но ако пропуснете да се информирате и не разпознаете променящото се време може да бъдете поставени на границата на оцеляванто. Пирин и Рила имат ясно изразен алпийски релеф, който е притегателната сила за алпинистите през зимата.