Традиционното катерене е разновидност на скалното катерене, при което катерачът поставя цялата необходима екипировка, която да го задържи при евентуално падане (клинове, френдове, клеми и т.н.). След това всичко се премахва от скалата и не остава нищо, макар че често забитите клинове остават като постоянна осигуровка за следващите катерачи.

Преди появата на спортното катерене обичайният начин за скално катерене различен от изкуственото катерене е бил, това което сега наричаме “традиционно”. При традиционното катерене водачът поставя осигуровки, които вторият събира със себе си, докато се изкачва към водача. Традиционно може да бъде изкачване с една дължина на въжето, както и много дълъг мултипич.

Традиционното катерене в България е представено от две главни катерачни зони: скалния масив в близост до Враца и районът на Мальовица в Рила планина. В последните години бяха прокарани някои нови трудни маршрути, но има много маршрути от предишните поколения, когато изкуственото катерене е било обичайно и съвсем естествен начин за придвижване нагоре, които все още не са преминати свободно (без използването на изкуствени опорни точки. В допълнение, много малки обекти Ви очакват. А добрата новина за любителите на традиционното катерене е, че най-вероятно нама да има никой друг, защото традиционното катерене е по-непопулярно, както е спортното. Също така много недокоснати скали са на разположение и Ви предизвикват за едно ново приключение.